20 veiligheidsregels voor het werken met heftrucks

Werken met heftrucks brengt risico’s met zich mee en u wilt deze natuurlijk tot een minimum beperken. Materiële schade aan een truck, goederen of infrastructuur kost immers geld. Ook persoonlijke letsels of ziekteverzuim zijn ongewenste effecten. 

Motrac staat u graag bij in het verhogen van de veiligheid in uw magazijn, en geeft u alvast 20 belangrijke regels mee.
 
20 veiligheidsregels voor LInde heftruckchauffeurs door Motrac;

20 veiligheidsregels voor heftruckchauffeurs

Veiligheidsregel 1 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

1. Dagelijkse checklist controle

Controleer de heftruck elke dag voor aanvang van de werkzaamheden aan de hand van een checklist. Bedien geen heftruck die beschadigd of niet veilig is.

Veiligheidsregel 2 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

2. Waarschuwingsborden

Neem de veiligheidsregels, de waarschuwingsborden en afgebakende zones in acht. Let in het bijzonder op voetgangers en verlaag uw snelheid wanneer u aan het einde van een gang komt of een andere gang kruist.

Veiligheidsregel 3 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

3. Stabiliteit & zicht tijdens het rijden

Kantel tijdens het rijden de last steeds naar achteren en hou de vorken dicht bij de grond. Dit bevordert de stabiliteit en zorgt ervoor dat u een beter zicht heeft.

Veiligheidsregel 4 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

4. Meerijden niet toegestaan

Meerijden is niet toegestaan, dit kan ongelukken tot gevolg hebben. Vorkheftrucks zijn uitsluitend voor goederenvervoer bestemd

.

Veiligheidsregel 5 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

5. Verbod op hoogwerkbak

Het is niet toegestaan om personen in een hoogwerkbak te vervoeren. Voor het werken op hoogte dient men een hoogwerker in te zetten.


Veiligheidsregel 6 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

6. Verantwoord rijden

Vermijd snel optrekken en abrupt remmen. Ook rijden met hoge snelheid en het plotseling van richting veranderen kunnen ongelukken veroorzaken. Rij dus ook zonder last voorzichtig.

Veiligheidsregel 7 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

7. Geen personen onder de last

Zorg ervoor dat niemand zicht onder de geheven last bevindt en dat de last niet op voetgangers kan vallen.

Veiligheidsregel 8 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

8. Op een helling rijden

Rij hellingen altijd vooruit op, en achteruit af. Rij nooit met de last voorwaarts van een helling af.


Veiligheidsregel 9 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

9. Nooit draaien op een helling

Draai nooit op een helling. Dit kan ernstige ongevallen veroorzaken, omdat de heftruck kan kantelen. Het rijden op hellingen dient bijzonder voorzichtig te gebeuren.

Veiligheidsregel 10 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

10. Veilig vervoer van de last

Zorg ervoor dat de last goed gestapeld is en verplaats de last niet met een geheven mast. Door vallende goederen kunt u uzelf of anderen verwonden.

Veiligheidsregel 11 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

11. Geen zicht? Rij achteruit!

Rij nooit vooruit wanneer het zicht door de last wordt belemmerd. Rij in een dergelijk geval achterwaarts. Neem hierbij ook de regels voor het rijden op hellingen in acht.

Veiligheidsregel 12 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

12. Ligging van de last op de pallet

Controleer of de last goed is opgestapeld en zich in het midden van de vorken bevindt. Rij met zware lasten bijzonder voorzichtig.

Veiligheidsregel 13 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

13. Nooit overbelasten

Overbelast de vorkheftruck nooit en breng ook geen extra gewichten aan op de heftruck. Overschrijd ook in geen geval het maximale hefvermogen. Dit is een veel voorkomende oorzaak van ongelukken.

Veiligheidsregel 14 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

14. Verkeerstekens

Neem alle borden in acht, waarop de toelaatbare bodembelasting en de doorrijhoogte is vermeld. Let ook op andere verkeerstekens en vooral op voetgangers.

Veiligheidsregel 15 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

15. Let op de draagkracht van oprijplaten

Let tijdens het rijden over oprijplaten op de capaciteit. Deze moeten het gewicht van de vorkheftruck en de last kunnen dragen. Oprijplaten moeten goed geborgd zijn.

Veiligheidsregel 16 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

16. Besturing

De vorkheftruck mag uitsluitend vanaf de bestuurdersstoel worden bediend. Alle lichaamsdelen moeten zich steeds binnen de contouren van de heftruck bevinden. Handen en voeten tijdens het rijden niet naar buiten steken.

Veiligheidsregel 17 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

17. Hou voldoende afstand

Hou net als in het wegverkeer voldoende afstand aan met andere vorkheftrucks. Neem altijd een voldoende lange remafstand in acht.Veiligheidsregel 18 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

18. Rij geconcentreerd en voorzichtig

De bestuurder moet altijd de controle over zijn voertuig hebben. Rij voorzichtig en volledig geconcentreerd. Verlaat de vorkheftruck nooit met geheven vorken.


Veiligheidsregel 19 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

19. Nooit rijden met geheven last

Rij nooit met geheven last. Door het naar beneden vallen van goederen brengt u uw omgeving en de goederen in gevaar. Let op obstakels.

Veiligheidsregel 20 voor Linde heftruckchauffeurs door Motrac

20. Vorkheftruck parkeren

Parkeer de vorkheftruck steeds op een daarvoor bestemde plaats. Laat de vorken op de grond zakken, kantel de hefmast naar voren, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel.

Behoefte aan meer veiligheidsadvies?

Wilt u meer weten over het veilig rijden en werken met vorkheftrucks?
De experts van Motrac geven u graag geheel vrijblijvend advies, want ook bij ons staat veiligheid voorop! 
Daarnaast adviseren onze experts u ook direct over mogelijke besparingen. Een win-win situatie voor u en uw medewerkers.