Active Stability Control

Bij het oppikken of wegzetten van goederen op grote hoogte telt elke millimeter. De K-modular smallegangentruck heeft bijvoorbeeld een bereik van maar liefst 18 meter, een hoogte waarbij de kleinste grondoneffenheid grote schommelingen tot gevolg heeft. Om dit tegen te gaan heeft Linde de Active Stability Control ontwikkeld, een veiligheidssysteem waarmee de K-modular smallegangentruck ook bij oneffenheden veilig en stabiel kan worden ingezet.
Linde Active Stability Control bij K-Modular smallegangentruck Motrac;

De Linde Active Stability Control (ASC) spoort aan de hand van sensoren oneffenheden in het grondoppervlak op en zorgt ervoor dat deze geen invloed hebben op de stabiliteit van de Linde K-modular smallegangentruck

Automatisch compenseren van oneffenheden 


De Active Stability Control (ASC) spoort aan de hand van sensoren oneffenheden in het grondoppervlak op en zorgt ervoor dat deze geen invloed hebben op de stabiliteit van de K-modular. Het doet dit door eventuele onderlinge verschillen in hoogte tussen de wielen automatisch te compenseren, waardoor de truck zelf loodrecht blijft voortbewegen en zijdelingse schommelingen worden vermeden. Op deze manier kan deze smallegangentruck aan haar maximale capaciteit worden ingezet, en blijft uw productiviteit ook op oneffen vloeren gewaarborgd.

Veiligheid én comfort


De Active Stability Control verhoogt niet enkel de veiligheid, maar ook het comfort van de bestuurder. Zonder deze veiligheidsfeature wordt de minste trilling op grondniveau onverminderd doorgegeven aan de bestuurdercabine die zich meters hoger bevindt. De ASC elimineert alle effecten van oneffenheden, zorgt ervoor dat de mast niet zijdelings beweegt en staat toe dat de bestuurder op elke hoogte veilig en stabiel aan de slag kan.

Alternatief voor opnieuw effen leggen van de werkvloer

Tot voor kort waren er slechts twee veilige oplossingen bij een oneffen vloer. De eerste optie was om de werksnelheid van de trucks drastisch in te perken, met een lagere productiviteit tot gevolg. De tweede mogelijkheid was om de vloer volledig waterpas te leggen, maar deze optie houdt dan weer een grote kost in. Bovendien is dit niet steeds mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er moet worden gewerkt in een gehuurde hal. Dankzij de Active Stability Control van Linde beschikt u nu ook over een derde, kostefficiënt alternatief, waarbij u een optimale productiviteit behoudt, de veiligheid verhoogt en zware kosten uitspaart.Ontdek de werking van de Active Stability Control aan de hand van onderstaande animatievideo: