Veiliger en efficiënter werken met de Linde Safety Scan

Wanneer meerdere heftrucks en magazijntrucks zich doorheen dezelfde ruimte bewegen, is het van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt. Om bedrijven te helpen bij het creëren van een veilige werkomgeving, heeft Linde daarom de Linde Safety Scan in het leven geroepen. Met deze adviesdienst bezoeken onze experts de warenhuizen van klanten en gaan ze ter plekke na hoe de veiligheid kan worden geoptimaliseerd. 
 
Linde Safety Scan;
Linde Safety Scan diagram nl

Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gemaakt voor organisatorische en technische oplossingen die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
Potentiële veiligheidsrisico’s en bijbehorende ongevallen worden zo tot een minimum herleid , met lagere kosten door arbeidsongevallen en een hogere productiviteit tot gevolg.


Uw investering in de aanbevolen veiligheidsmaatregelen al vanaf het eerste jaar terugverdiend:


Kostenbesparing Linde Safety Scan

De Linde Safety Scan doorloopt 6 stappen:

Linde Safety Scan briefing

1. Briefing

Eerst wordt een gedetailleerde presentatie gegeven over de werkwijze van de Safety Scan en de adviezen die kunnen worden gegeven.
Deze briefing is afgestemd op de specifieke situatie van de klant en wordt gebruikt om de gebieden in kaart te brengen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 
Linde Safety Scan analyse

2. Analyse

Aan de hand van een korte vragenlijst worden de behoeften op het gebied van veiligheid nagegaan. Tijdens het bezoek worden zowel de plattegronden als het terrein zelf geïnspecteerd, met een compleet overzicht van de huidige veiligheidssituatie.
Aanbevelingen Linde Safety Scan


3. Aanbevelingen

Op basis van de analyse worden aanbevelingen gemaakt, volledig toegespitst op de situatie bij de klant. Zowel technische als structurele maatregelen worden voorgesteld om de veiligheid te verbeteren.
 
Implementatie Linde Safety Scan


4. Implementatie
In dit stadium wordt een offerte opgesteld met de prijzen van elke mogelijke optimalisering. De klant kiest hieruit de maatregelen die hij wenst toe te passen en deze worden vervolgens geïmplementeerd.
 

Evaluatie Linde Safety Scan


5. Evaluatie

Na de implementatie volgt een on-site evaluatie om na te gaan of de geïmplementeerde maatregelen hun doel bereiken. Afhankelijk van deze resultaten worden eventuele aanpassingen besproken.
 
Ondersteuning Linde Safety Scan


6. Ondersteuning

Indien nodig bieden onze consultants ook nadien nog advies, bijvoorbeeld wanneer de werkomstandigheden bij de klant veranderen.