Stoel

Om op een verantwoorde manier te werken, is het noodzakelijk dat de bestuurder op een veilige manier in de heftruck neerzit. Om ervoor te zorgen dat dit ook effectief gebeurt, zijn / kunnen uw Linde heftrucks (worden) uitgerust met de volgende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de stoel.
Veiligheidsgordel
1. Rolgordel
De rolgordel is het meest voor de hand liggende hulpmiddel bij een correcte positie op de stoel, en kan vergeleken worden met de klassieke autogordel. Het gebruik is dan ook net hetzelfde: u gaat zitten, gespt de gordel om, en kunt veilig aan de slag.
Het voordeel hiervan is duidelijk: doordat u goed vastgegespt zit, zult u bij bruuske bewegingen (zoals het omkantelen van de truck) nooit uit de cabine worden geslingerd.

2. Oranje riem
Het principe van dit hulpmiddel is exact hetzelfde als dat van de rolgordel hierboven, maar met de oranje riem zet u extra in op de zichtbaarheid. Door zijn felle kleur is deze riem namelijk duidelijk zichtbaar van op grote afstand, en dus wordt het eenvoudig om na te gaan of de gordel effectief wordt gedragen. 

3. Streambelt
De streambelt is net zoals de Oranje riem van een felle, duidelijk herkenbare kleur voorzien. Het verschil is echter dat de streambelt niet rondom, maar aan de zijkant van de bestuurder wordt aangebracht, om een barrière te vormen tussen de bestuurder en de buitenkant van de heftruck.

Deze riem wordt vooraan in de heftruck aangebracht, vlak naast het stuurwiel. Zo wordt de riem meteen zichtbaar bij het instappen en is het onmogelijk om hem te vergeten aan te brengen.

4. Seat belt lock monitor 
Soms gebeurt het dat de gordel uit vergetelheid of moedwillig niet wordt vastgegespt, wat de veiligheid in het gedrang brengt. Om dit te verhinderen, kunt u uw heftruck laten uitrusten met een monitor die het gebruik van de truck verhindert wanneer de gordel niet vastzit.

5. Stoelschakelaar 
Als extra beveiliging kunt u ervoor opteren dat uw heftruck enkel in werking kan treden wanneer iemand op de stoel zit. 
De voordelen hiervan zijn tweeledig: enerzijds wordt de bestuurder verplicht een correcte, veilige houding aan te nemen, en anderzijds is het een extra veiligheid die ervoor zorgt dat niemand onbedoeld een hendel bedient terwijl hij naast de heftruck staat.