Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat verder dan een groen logo of een uitgebreid duurzaamheidsrapport, zo ook bij Linde Material Handling. De Duitse heftruck- en magazijntruckbouwer maakt gebruik van een langetermijnstrategie die gericht is op duurzame oplossingen, zowel voor zichzelf als voor de eindgebruiker.
Linde Material Handling behaalt gouden medaille voor duurzaam handelen met EcoVadis Award;

Bescherming van het milieu


Het duurzaamheidsbeleid van Linde toont zich het duidelijkst in haar milieuvriendelijke en -veilige producten, die de klant toestaan om energie te besparen, emissies te verlagen en een veilige werkomgeving te creëren. Daarom wordt uitsluitend gewerkt volgens een duidelijk uitgewerkt HSE (Health, Safety, Environment)-beleid, waarin onder meer werd bepaald dat alle departementen gebruik moeten maken van systemen die aan de ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 50001 normen voldoen. Bovendien worden het water- en energieverbruik, alsook de afvalproductie van alle productiecentra, nauwlettend in het oog gehouden. Op elke site zorgt de aangestelde HSE-manager ervoor dat deze cijfers op positieve wijze evolueren, wat ook regelmatig wordt opgevolgd door de overkoepelende KION-groep. 

Goede werkgever


Ook de eigen werknemers nemen een belangrijke plek in in het duurzaamheidsbeleid van Linde. Dit wordt vertaald in vier grote aspecten:

- Persoonlijke ontwikkeling door trainingen en cursussen
- Het stimuleren van gendergelijkheid
- Een vlotte samenwerking tussen management en medewerkers
- Het optimaliseren van gezondheid en veiligheid op de werkvloer 

Efficiënte, veilige producten


Linde Material Handling richt zich op de productie van krachtige heftrucks en magazijntrucks met een laag energieverbruik, zodat zo weinig mogelijk grondstoffen moeten worden ingezet voor een maximale vermogensontwikkeling. Bovendien zijn de trucks gericht op hun bestuurder: Alle onderdelen zijn gericht op een optimaal werkcomfort van de gebruiker, en zorgen ervoor dat hij van een maximale veiligheid kan genieten.

Maatschappelijke betrokkenheid


Linde neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij op door internationaal allerlei sociale en humanitaire projecten te organiseren of te ondersteunen. Deze dienen te voldoen aan vier criteria: 

- Het project dient uitsluitend als liefdadigheidswerk en heeft niet het opzicht om winst te maken
- Er wordt geen tegenprestatie verwacht
- Het project stemt overeen met de waarden en regulaties van de KION-groep en gaat niet in tegen de plaatselijke wetgeving
- Het project verloopt transparant en wordt volgens uniforme principes uitgevoerd