Veiligheid

Ongevallen met heftrucks en magazijntrucks maken helaas nog steeds te vaak deel uit van het bedrijfsleven. Of het nu gaat om materiële of lichamelijke schade: hier zijn ook steeds kosten aan verbonden, die in de ergste gevallen zeer hoog kunnen oplopen. Het thema veiligheid kan dan ook nooit genoeg aandacht krijgen, zoals Linde Material Handling benadrukt met haar “Zero Accidents”-programma. De filosofie hierachter is duidelijk: ongevallen voor 100% vermijden, en dit dankzij technische innovaties, assistentiesystemen en adviesdiensten.
Linde veiligheid;

Veiligheid als standaard


Er worden steeds hogere eisen gesteld aan heftrucks en magazijntrucks enerzijds, en de bestuurders ervan anderzijds. De lasten worden steeds zwaarder, de lifthoogtes nemen toe en de werksnelheid moet voortdurend omhoog. Doordat deze vereisten alsmaar stijgen, wordt ook het risico op ongevallen steeds groter. De vorkliften van Linde Material Handling worden echter op een bijzonder veilige manier opgebouwd, met als doel om deze negatieve evolutie tegen te gaan.

Een goed voorbeeld hiervan is het Linde Protector Frame, die een veiligheidskooi vormt rond de bestuurder. Daarnaast zorgen de bovenliggende neigcilinders ervoor dat de heftrucks over een smal mastprofiel kunnen beschikken, wat het zicht – en bijgevolg de veiligheid – van de bestuurder ten goede komt.  Tot slot ligt het zwaartepunt van de Linde trucks zo laag mogelijk en zo ver mogelijk naar voren, om de stabiliteit te optimaliseren.

Slimme assistentiesystemen 


Meer dan 90% van alle ongevallen is te wijten aan menselijke fouten. De assistentiesystemen van Linde zijn in het leven geroepen om de bestuurders zo veel mogelijk te helpen en het aantal ongevallen te reduceren. Systemen zoals de Linde SpeedAssist en Linde CurveAssist passen de snelheid automatisch aan, terwijl de Linde Safety Pilot voortdurend berekent of de lifthoogte, het lastzwaartepunt en het opgetilde gewicht veilig tot elkaar in verhouding staan, en indien nodig ingrijpt. Verdere voorbeelden zijn de Dynamic Mast Control en de Linde BlueSpot: de DMC houdt de mast ook op grote hoogte stabiel, terwijl de BlueSpot (alsook varianten zoals RedSpot en TruckSpot) ervoor zorgen dat de heftrucks en magazijntrucks ook achter hoeken kunnen worden opgemerkt. 

Digitalisatie als veiligheidsfeature


Ook met het Linde Connect systeem zorgt Linde Material Handling voor een verhoogde veiligheid. Dankzij opties, zoals het instellen van een individuele maximumsnelheid, een verplichte veiligheidscheck voor gebruik en het monitoren van de elektronische functies van de trucks, kan de kans op ongevallen gevoelig worden verkleind.

Op weg naar “Zero Accidents”


De rode draad in het veiligheidsbeleid van Linde is de streeftocht naar nul ongevallen per jaar. Dit gebeurt door de veiligheid te maximaliseren, innovatieve technologieën aan te bieden en klanten bij te staan met alle vormen van advies. Een goed voorbeeld hiervan is het Linde Safety Scan-programma, waarbij op basis van een analyse aanbevelingen worden gemaakt voor organisatorische en technische oplossingen die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Een ander voorbeeld is de Linde Safety Guard, die niet minder dan 4 mogelijke applicaties omvat. Een eerste applicatie is de introductie van speed zones, waarmee de snelheid van een truck automatisch kan worden gereduceerd in cruciale gebieden. Een tweede toepassing is een automatische waarschuwing voor heftruckchauffeurs wanneer een botsing met de infrastructuur dreigt. De meest in het oog springende applicaties zijn echter diegene waarbij een dreigende aanrijding wordt gemeld tussen heftrucks onderling enerzijds, of tussen een heftruck en omstaanders anderzijds. De Safety Guard meet hiervoor voortdurend de afstand tussen trucks en personen die met een ontvanger zijn uitgerust, en waarschuwt beide partijen visueel en auditief – en personen ook via een trilfunctie – wanneer ze elkaar naderen. Deze technologie maakt gebruik van een radiosignaal van 4 GHz, zodat ze ook doorheen muren en andere obstakels kan worden gebruikt.