Wie vandaag in Bredene op zoek gaat naar het containerpark, zal dit woord niet op de wegwijzers terugvinden. Het bestuur van de kustgemeente besliste namelijk in 2015 om het terrein te herorganiseren en om te dopen tot het ‘milieu- en recyclagepark’, een naam die het ecologische opzet meteen duidelijk maakt.

De filosofie achter de vernieuwing was duidelijk: meer zijn dan een plek waar afval wordt gedumpt, en daarenboven bezoekers sensibiliseren omtrent het belang van recyclage.
Tekst

MODELPARK

Het milieu- en recyclagepark heeft een voorbeeldfunctie op dit gebied, en die willen ze ook optimaal vervullen. ‘In een nette omgeving gaan mensen zich netter gedragen’, aldus Alain Billiouw, coördinator bij het milieu- en recyclagepark. Hij staat er dan ook op dat het terrein voortdurend kraaknet is, om zo het goede voorbeeld te geven en bezoekers ertoe aan te zetten zich net zo proper te gedragen.

‘We werken ook enkel met geschoolde personeelsleden die ervoor zorgen dat het terrein er steeds piekfijn bijligt. Zo kunnen onze bezoekers – in de zomermaanden tot wel 700 per dag – te allen tijde op een aangename en efficiënte manier sorteren.’

Tekst

LOGISTIEKE UITDAGING

Tussen alle bezoeken door het recyclagepark proper houden, is geen eenvoudige opdracht. Om de beste machine voor deze taak te selecteren, werd een lastenboek samengesteld met meer dan 50 vereisten en werden meerdere firma’s ter plekke uitgenodigd.

‘Gezien de structuur van het terrein gingen we op zoek naar een stevig, ergonomisch toestel dat kleine hoeken kan bereiken maar ook de grote oppervlakte van het terrein aankan.’

Ook de verhoging op het terrein zorgde voor een specifieke uitdaging: ‘Het was ook belangrijk dat het toestel de helling van 19% op kan rijden en niet te zwaar weegt voor het gedeelte bovenop.’ Tot slot haalt Alain nog de vereisten aan de leverancier aan: ‘Bovendien was een korte levertermijn noodzakelijk, en we verwachtten ook dat de leverancier steeds voldoende onderdelen in stock heeft en over adequate herstellingsdiensten beschikt. De prijs was in dit proces niet allesbepalend, maar aangezien we met een budget werken, was het zeker wel nodig om een goede prijs-kwaliteitsverhouding te verkrijgen.’

Recyclagepark Bredene gaat met Tennant in zee
Recyclagepark Bredene gaat met Tennant in zee
Tekst

DE OPLOSSING VAN MOTRAC

Om het ideale toestel te vinden heeft Alain midden 2017 verschillende bedrijven aangeschreven, waaronder Motrac Handling & Cleaning. ‘Ik heb nadien met een vertegenwoordiger van Motrac gesproken en heb hem de situatie geschetst. Hij is vervolgens bij mij op het terrein komen kijken en kwam voor een demonstratie ter plekke met een S20 opzit-veegmachine van Tennant, zodat we dit toestel op het terrein zelf in actie konden zien.’

Tijdens dit bezoek bleek niet alleen dat de S20 erin slaagde de vereiste veegprestaties te leveren, maar ook dat deze veegmachine de steile helling probleemloos wist te overwinnen, zelfs in de vochtige omstandigheden die op dat moment heersten. De prestaties van het toestel spraken dus reeds voor zich, maar daarnaast was ook het menselijke aspect een factor die meespeelde: ‘Ik waardeerde het ten zeerste dat de vertegenwoordiger ter plekke kwam om volledig met ons mee te denken, en ook dat hij zeer eerlijk was in zijn uitleg, zowel over het eigen merk als over de concurrentie.’

Tekst

EN WAT VINDEN DE GEBRUIKERS ERVAN?

‘Onze medewerkers waren aanwezig bij de demonstratie en konden de toestellen zelf bedienen’, besluit Alain. ‘Ze werden in het beslissingsproces betrokken en waren ook van mening dat de S20 van Tennant de beste keuze zou zijn, als onderhoudsvriendelijk, degelijk toestel met een hoge reinigingskwaliteit.’

Tekst

PROFIELSCHETS ALAIN BILLIOUW

Alain Billiouw is sinds 2011 coördinator bij het milieu- en recyclagepark van Bredene, waar hij een team van zeven parkwachters aanstuurt. Hij staat in voor het efficiënt inschakelen en superviseren van het personeel, alsook voor de administratie en facturatie. Bovendien maakt zijn technische achtergrond (26 jaar ervaring op de technische dienst van het gemeentebestuur) hem tot de geknipte persoon om advies te geven over de aanschaf van reinigingsmachines op het recyclageterrein.

Recyclagepark Bredene gaat met Tennant in zee