Tekst

Bedrijfsschets

Royal Reesink is een overkoepelende organisatie van verschillende Europese bedrijven en focust zich op twee segmenten, nl. Reesink Equipment en Reesink Industries. In totaal stellen ze meer dan 1500 mensen tewerk.

In Reesink Equipment zijn alle bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken in de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-, weg- en waterbouw. Onder deze bedrijven zitten onder andere Motrac, Packo, Kamps de Wild en Kemp Groep.

De bedrijven binnen Reesink Industries zijn actief als distributeur van (bewerkt) staal, persoonlijke beschermmiddelen en hydraulische componenten/systemen. Enkele van de bedrijven die tot dit onderdeel behoren zijn Motrac Hydrauliek, Reesink Staal en Reesink Safety Centre.

Continue groei

Sinds de overname van PMHE heeft Reesink lang niet stilgezeten. Alleen al dit jaar namen ze de ‘turfcare’-activiteiten over van de firma Lely in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze activiteiten betreffen in hoofdzaak de distributie van machines voor het onderhoud van golfbanen en openbaar groen en TYM compact tractors.

Begin november heeft Royal Reesink tevens een principeovereenkomst bereikt over de overname van alle aandelen in het kapitaal van Lalesse Europe BV. Lalesse is één van de toonaangevende aanbieders van magazijnkranen en complete magazijnsystemen.

Deze overname past uitstekend in de visie van Royal Reesink waarin de divisie Reesink Material Handling Equipment (waartoe Motrac behoort) verder zal worden uitgebreid op het gebied van integrated system solutions in geautomatiseerde magazijnen.

Beëindiging beursnotering

Sinds 17 augustus 2016 is Royal Reesink niet langer beursgenoteerd. Dit besluit werd genomen in overleg met de grootste aandeelhouders, na de sluiting van Alternext Amsterdam, het handelsplatform waarop Royal Reesink genoteerd stond.