Recover. Renew. Repeat. Met deze 3 kernbegrippen schetst Campine een duidelijk beeld van zijn circulaire activiteiten. Als recyclagespecialist nemen ze actief deel aan een kringloopeconomie, en zetten ze afval nagenoeg volledig om in nieuwe materiaaloplossingen. Campine Beerse is het enige bedrijf in de Benelux dat loodzuurbatterijen van wagens recycleert, en daarmee dagelijks een afvalberg van meer dan 25.000 loodzuurbatterijen wegwerkt. Dit proces is dan ook hun corebusiness, al produceert Campine daarnaast ook o.a. antimoontrioxide uit antimoon (en is daarbij de grootste producent buiten China), en wint het in België en Frankrijk nog verschillende andere materialen terug, waaronder zilver, goud en plastic.
Tekst

TAAK

Dergelijk grote hoeveelheden afval vinden natuurlijk niet op eigen kracht hun weg naar een nieuw leven. Zo maakt Campine gebruik van thermische Linde heftrucks voor het laden en lossen van containers en vrachtwagens die dienen om afval aan te leveren en verwerkte materialen weg te voeren. Daarnaast worden deze vorkliften ook zowel buiten als binnen ingezet voor het verplaatsen van goederen op het eigen terrein zelf. Het gaat hierbij om een diversiteit aan lasten tussen de 350 en de 1.800 kg, waaronder houten palletten, big bags, loodbundels, loodbouillonblokken, vaten en lingots.

Linde H35 thermische heftruck verplaatst lingots
Linde H35 thermische heftruck stapelt houten palletten
Tekst

LOGISTIEKE UITDAGING

De belangrijkste logistieke uitdaging wordt gevormd door de te transporteren producten. Niet alleen bestaan deze in verschillende vormen en gewichten, het gaat in sommige gevallen ook om ADR-goederen, waarvan de stofproductie potentieel schade kan toebrengen aan de gezondheid. Daarnaast zorgt ook de omgeving voor de nodige uitdagingen: oneffen terreinen brengen een grotere belasting van de bestuurders met zich mee, terwijl kleinere ruimtes betekenen dat er minder manoeuvreerruimte is, en de draaicirkel dus beperkt moet blijven.

OPLOSSING

Om hun heftruckchauffeurs te beschermen tegen contact met het fijne stof, heeft Campine ervoor gekozen om hun heftrucks met overdrukcabines uit te rusten, waardoor enkel gezuiverde lucht de cabine kan binnendringen. Ook aan een maximaal comfort wordt veel waarde gehecht, wat zich onder meer uit in een airco voor de warme zomermaanden, en luxezetels om rugklachten tegen te gaan. Tot slot werd ook de veiligheid verhoogd d.m.v. verlichtingsopties zoals BlueSpots en LED Stripes, alsook door cabines met extra doorzicht, wat samen voor een beter(e) zicht(baarheid) zorgt.

Nicolas De Backer
Nicolas De Backer
Group Supply Chain Director & Managing Director France
‘We vinden het enorm belangrijk dat onze heftruckchauffeurs inspraak hebben in onze keuze. En zij verkiezen Linde.’
Tekst

VOORDELEN

Gevraagd naar de voordelen van de samenwerking met Motrac en Linde, denken de heftruckchauffeurs als eerste aan het ergonomische aspect: ‘De Linde trucks rijden veel soepeler en hebben meer comfort dan onze vorige heftrucks. Ze bieden bv. een merkbaar betere zithouding en een beter zicht rondom. Bovendien zijn ze veel nauwkeuriger en geven ze meer stabiliteit, zodat ook werken op hoogte geen probleem vormt.’ Ook het Linde bipedaalsysteem is inmiddels volledig ingeburgerd: ‘Hier moesten we even aan wennen tijdens de proefperiode, meer eens je dit gewend bent, wil je niet meer terug naar het oude systeem. Ik zou mijn Linde heftruck niet meer willen inruilen!

Linde H35 thermische heftruck onderweg naar het magazijn
Dronebeeld van Campine site in Beerse
Linde H35 thermische heftruck stapelt houten palletten op vrachtwagen
Linde H35 thermische heftruck onderweg op de site in Beerse
Linde H35 thermische heftruck tilt reservoirs op