Tekst

De moderne intralogistiek staat voor steeds grotere uitdagingen: online retail en gepersonaliseerde massaproductie genereren steeds grotere volumes en leiden tot steeds meer gefragmenteerde processen. De nood aan perfect gestructureerde processen in uw magazijn is dan ook groter dan ooit. Belangrijk voor een efficiënte goederenstroom is een goed inzicht in al uw intralogistieke processen, gaande van de ontvangst van goederen en de opslag, tot de productiebevoorrading en de verzending.

Dankzij onze uitgebreide expertise beschikken wij over de nodige kennis om u hierin te ondersteunen. Een sleutelfactor voor een efficiënt procesontwerp is intelligente automatisering; van afzonderlijke processtappen of van de complete goederenstroom.

In zes stappen naar efficiënt werken

Een moderne, efficiënte intralogistiek is gebaseerd op goed gestructureerde en nauwkeurig geplande goederenstromen. Slimme WMS software speelt hierbij een cruciale rol. Het intern transport van een warehouse bestaat meestal uit zes afzonderlijke processtappen, die allen mogelijkheden bieden om uw magazijn te automatiseren:

Warehouse automatisering processtromen
1. Lossen

Elke interne goederenstroom begint met het lossen van een vrachtwagen of een container. Wanneer deze niet optimaal verloopt, kan dat leiden tot aanzienlijke verstoringen van de processtroom. Korte procestijden, weinig benodigde ruimte, minimale inzet van werknemers en een hoge proceskwaliteit zijn essentiële criteria voor de activiteiten binnen deze stap: goederen lossen, controleren, sorteren, etiketteren en klaarmaken voor verder transport naar het magazijn of de productie.

2. Opslag

Het magazijn is het hart van alle interne processen. Idealiter wordt hier optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte en kunnen verschillende soorten en maten goederen efficiënt worden opgeslagen. Korte doorlooptijden, transparante processen en een hoge mate van flexibiliteit zijn allemaal kenmerken van een goed georganiseerd magazijn, waarin goederen of materialen snel en veilig naar hun bestemming worden gebracht.

3. Bevoorrading

Bij een efficiënte bevoorrading worden materiaal en goederen op het juiste moment naar de juiste plaats gebracht. Of dat nu geautomatiseerd of manueel gebeurt, de bevoorrading van de productiezone – vooral van productielijnen – kan gebeuren via een aaneenschakeling van verschillende types (automatische) aanleveringssystemen. In het meest ideale geval ontstaat zo een gecontroleerde en continue goederenstroom tegen minimale energie en kosten.

4. Orderverzamelen

Orderverzamelen is het meest arbeidsintensieve en dus meest kostbare proces in het magazijn; efficiënte orderpickprocessen kunnen het concurrentievermogen van een onderneming dus sterk verhogen. Materialen en goederen moeten snel en efficiënt uit het magazijn worden verzameld, waarna de orderverzamelopdracht in de vorm van analoge of digitale lijsten aan de orderpicker wordt doorgegeven. In dit geval kan de orderpicker een persoon of een geautomatiseerde truck zijn.

5. Klaarmaken voor transport

Goederen en producten klaarmaken voor transport is nauw verbonden met orderverzamelen. Materiaal moet worden gebundeld in eenheden die klaar zijn voor verzending, en we kunnen u een reeks automatiseringsopties aanbieden om deze processen efficiënter in te richten. Met de juiste warehouse managementsystemen maakt u alle goederenstromen transparant en optimaal, en verlaagt u zo de transport- en verzendingskosten.

6. Laden

De laadkade is de plaats waar de goederen vanuit het magazijn worden aangeleverd. Na een laatste controle worden de producten samengevoegd en op de verzamelplaats klaargezet voor verzending, en soms moeten ook externe goederen met onbekende inhoud in de zendingen worden geïntegreerd. Zelfs de kleinste fouten in dit proces kunnen de hele keten tot stilstand brengen. Een snelle, goed georganiseerde en transparante goederenstroom is dus ook in deze fase van cruciaal belang.

 • 1. Lossen
 • 2. Opslag
 • 3. Bevoorrading
 • 4. Orderverzamelen
 • 5. Klaarmaken voor transport
 • 6. Laden
 • Elke interne goederenstroom begint met het lossen van een vrachtwagen of een container. Wanneer deze niet optimaal verloopt, kan dat leiden tot aanzienlijke verstoringen van de processtroom. Korte procestijden, weinig benodigde ruimte, minimale inzet van werknemers en een hoge proceskwaliteit zijn essentiële criteria voor de activiteiten binnen deze stap: goederen lossen, controleren, sorteren, etiketteren en klaarmaken voor verder transport naar het magazijn of de productie.

 • Het magazijn is het hart van alle interne processen. Idealiter wordt hier optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte en kunnen verschillende soorten en maten goederen efficiënt worden opgeslagen. Korte doorlooptijden, transparante processen en een hoge mate van flexibiliteit zijn allemaal kenmerken van een goed georganiseerd magazijn, waarin goederen of materialen snel en veilig naar hun bestemming worden gebracht.

 • Bij een efficiënte bevoorrading worden materiaal en goederen op het juiste moment naar de juiste plaats gebracht. Of dat nu geautomatiseerd of manueel gebeurt, de bevoorrading van de productiezone – vooral van productielijnen – kan gebeuren via een aaneenschakeling van verschillende types (automatische) aanleveringssystemen. In het meest ideale geval ontstaat zo een gecontroleerde en continue goederenstroom tegen minimale energie en kosten.

 • Orderverzamelen is het meest arbeidsintensieve en dus meest kostbare proces in het magazijn; efficiënte orderpickprocessen kunnen het concurrentievermogen van een onderneming dus sterk verhogen. Materialen en goederen moeten snel en efficiënt uit het magazijn worden verzameld, waarna de orderverzamelopdracht in de vorm van analoge of digitale lijsten aan de orderpicker wordt doorgegeven. In dit geval kan de orderpicker een persoon of een geautomatiseerde truck zijn.

 • Goederen en producten klaarmaken voor transport is nauw verbonden met orderverzamelen. Materiaal moet worden gebundeld in eenheden die klaar zijn voor verzending, en we kunnen u een reeks automatiseringsopties aanbieden om deze processen efficiënter in te richten. Met de juiste warehouse managementsystemen maakt u alle goederenstromen transparant en optimaal, en verlaagt u zo de transport- en verzendingskosten.

 • De laadkade is de plaats waar de goederen vanuit het magazijn worden aangeleverd. Na een laatste controle worden de producten samengevoegd en op de verzamelplaats klaargezet voor verzending, en soms moeten ook externe goederen met onbekende inhoud in de zendingen worden geïntegreerd. Zelfs de kleinste fouten in dit proces kunnen de hele keten tot stilstand brengen. Een snelle, goed georganiseerde en transparante goederenstroom is dus ook in deze fase van cruciaal belang.

Tekst

Uw magazijn automatiseren?

Schaalbare en kostenefficiënte automatisering van uw magazijn is een essentieel onderdeel van een optimale goederenstroom. Geautomatiseerde procedures zorgen voor consistente, efficiënte en flexibele processen, denk bv. aan het koppelen van magazijntrucks aan een WMS. Inzicht in de prestaties en status van de vloot verbetert de procestijden en helpt letsel en schade aan trucks, goederen en infrastructuur tot een minimum te beperken.

Voordelen in een oogopslag

Eenvoudig en flexibel

De automatiseringsoplossingen van Motrac zijn snel te installeren en eenvoudig in de bestaande infrastructuur te integreren, en kunnen dankzij geonavigatie flexibel worden aangepast.

Integratie

De gestandaardiseerde software zorgt voor naadloze systeemintegratie: uw magazijntrucks zijn eenvoudig te verbinden met andere toepassingen en kunnen omschakelen tussen handmatige en automatische werking.

Schaalbaar

De automatiseringsoplossingen zijn een gestandaardiseerd systeem en kunnen stapsgewijs uitgebreid of aangepast worden. Nieuwe routes of stations kunnen snel en eenvoudig worden toegevoegd.

Kostenefficiënt

Een verhoogde 24/7 productiviteit, een laag fouten- en ongevallencijfer, lagere schadekosten en een snel rendement op de investering. Al deze eigenschappen maken efficiënte kostenbesparingen mogelijk.

 • Eenvoudig en flexibel
 • Integratie
 • Schaalbaar
 • Kostenefficiënt
 • De automatiseringsoplossingen van Motrac zijn snel te installeren en eenvoudig in de bestaande infrastructuur te integreren, en kunnen dankzij geonavigatie flexibel worden aangepast.

 • De gestandaardiseerde software zorgt voor naadloze systeemintegratie: uw magazijntrucks zijn eenvoudig te verbinden met andere toepassingen en kunnen omschakelen tussen handmatige en automatische werking.

 • De automatiseringsoplossingen zijn een gestandaardiseerd systeem en kunnen stapsgewijs uitgebreid of aangepast worden. Nieuwe routes of stations kunnen snel en eenvoudig worden toegevoegd.

 • Een verhoogde 24/7 productiviteit, een laag fouten- en ongevallencijfer, lagere schadekosten en een snel rendement op de investering. Al deze eigenschappen maken efficiënte kostenbesparingen mogelijk.

Tekst

Automatiseerbare toepassingen

Geautomatiseerde trucks kunnen op talloze manieren in uw goederenstroom worden geïntegreerd. Afhankelijk van de specifieke eisen binnen uw magazijn nemen ze verschillende transporttaken over en zorgen ze voor een constante en ononderbroken goederenstroom. Of het nu gaat om transport van vloer tot vloer, van vloer tot stelling, of van transportband tot transportband: overal waar gestandaardiseerde toepassingen aan de orde zijn, is het zinvol om over automatisering van uw magazijn na te denken.

1. Vloer tot vloer

Bij geautomatiseerde vloer tot vloer toepassingen pakt de magazijntruck de pallet van de vloer op en plaatst hij hem op zijn bestemming weer op de vloer. Deze palletten worden in bepaalde zones geplaatst om opgepikt te worden en naar bepaalde bestemmingen vervoerd. Het voordeel van vloer tot vloer toepassingen is dat er enkel een geautomatiseerde truck nodig is, en verdere autonome machines dus overbodig zijn. Dit betekent dat ze in bijna alle fasen van het intralogistieke proces kunnen worden geïntegreerd: ze kunnen palletten vervoeren van de loszone naar het magazijn, van het magazijn naar de productie, of van de productie naar de laadzone. Vloertoepassingen zijn een goede keuze in beperkte ruimtes, telkens wanneer grote aantallen onderdelen op het juiste moment beschikbaar moeten zijn.

2. Vloer tot transportband

Vloer tot transportband toepassingen kunnen in alle fasen van het intralogistieke proces worden ingezet. Bij het binnenbrengen van goederen pakken AGV’s (Automated Guided Vehicles) de ladingen van de vloer en vervoeren ze deze naar de gewenste opslagruimte. Daar brengen ze de goederen over op de gebruikte transporttechniek, dat kan een volledig geautomatiseerd onderdelenmagazijn zijn of een magazijn met hoge stellingen en geautomatiseerde smallegangentrucks. Een andere veel voorkomende toepassing is het gebruik van automatische magazijntrucks om na de productie de afgewerkte goederen van de transportband af te halen. Daarvandaan vervoeren ze deze naar het magazijn of direct naar de laadzone, waar de lading op de vloer wordt gezet.

3. Transportband naar transportband

Toepassingen van transportband naar transportband dienen voornamelijk om laadeenheden tussen stationaire automatische systemen te vervoeren. Geautomatiseerde trucks leveren de benodigde onderdelen bv. van het magazijn naar de productiehal. Na het productieproces worden de goederen ofwel naar het magazijn teruggebracht, ofwel naar de volgende bewerkingsstap getransporteerd (bv. naar de foliewikkelmachine). Tot slot worden de goederen dan naar de verzendplaats gebracht.

4. Transportband naar stellingen

Wanneer tussentijdse opslag van de lading nodig is, kan ook worden gekozen voor toepassingen met transport naar stellingen. Hierbij vervoeren geautomatiseerde trucks de benodigde onderdelen van de stelling in de tussenopslag naar de transportbanden van de productiemachines. Nadien rijdt deze machine weer terug naar de stelling, waar de onderdelen opnieuw tijdelijk worden opgeslagen voor ze het magazijn verlaten.

5. Vloer tot stelling

Vloer tot stelling wordt vaak gebruikt in zones waar goederen binnenkomen, om deze in stellingen op te slaan. Vanuit het magazijn kunnen de goederen dan naar de vloeren getransporteerd worden, waar ze door het personeel worden verzameld. Vloer tot stelling toepassingen zijn uiterst flexibel en veelzijdig, omdat er geen speciale installaties nodig zijn om de ladingen op de vloer te plaatsen. Alternatief kunnen de goederen van de vloer ook naar een extra stelling getransporteerd worden voor tussentijdse opslag. Deze optie wordt vaak gebruikt om een tijdige bevoorrading van productiemachines te garanderen, zelfs als het centrale magazijn ver van de verwerkingsplaats verwijderd is.

Tekst

Automatisering op maat

Met automatiseringsoplossingen kunt u uw intern transport efficiënt stroomlijnen. Maak uw keuze uit onze software-oplossingen die een kosteneffectieve, schaalbare manier bieden om de sprong te wagen naar de wereld van geautomatiseerde logistieke processen.

Wij adviseren u graag over uw individuele processen en de specifieke uitdagingen waarmee u te maken krijgt. Voor elke sector hebben wij de perfecte toepassing voor een gedeeltelijke of volledige automatisering van uw processen.

Onze specialisten staan altijd voor u klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij de planning, implementatie en inbedrijfstelling van uw geautomatiseerde magazijn- en transportoplossingen.

Wenst u een offerte op maat of vrijblijvend advies van een logistiek expert?

Wij nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvend advies of een offerte op maat.

Formulier
Maak uw keuze:
Aanhef *
Vul hieronder de cijfers van uw BTW nummer in.
Selecteer eerst uw landcode en vul daarna uw telefoonnummer aan.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven en uw informatie wordt nooit met derden gedeeld. Meer info over de verwerking en het gebruik van uw gegevens vindt u in ons privacybeleid.