Tekst

Fluisterstil elektrisch transpallet in de kijker: de Linde T16 L

Elektrische transpallet Linde T16L

De T16 L is uiterst geschikt voor het transporteren van goederen tot 1.600 kg, alsook voor het ergonomisch orderverzamelen dankzij de heffunctie.

De uitvoering met verticale batterijwissel, rubberen aandrijfwielen, tandem polyurethaan lastwielen en vorken van 1150 mm komt in aanmerking voor de PIEK subsidie.

>>>> Ontdek hier alles over de Linde T16 L

>>>> Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan

Tekst

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • 30 % van de aankoopprijs van de in aanmerking komende transpalletten
 • Aanvraag 2023: max. 1.500 € per opgegeven vrachtwagen/trekker die in België is ingeschreven. Een vrachtwagen/trekker kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.
 • Maximum subsidie per onderneming: 100.000 € voor drie opeenvolgende kalenderjaren (2021, 2022 en 2023 samen max. € 100.000).
 • Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor de transportsector).
Tekst

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager moet aan elk van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Actieve onderneming met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg van meer dan 3.5 ton.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm: vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten, evenals ondernemingen waar een administratieve overheid een dominerende invloed heeft.
 • De onderneming is ofwel eigenaar (minimum 3 jaar) ofwel leasingnemer (lease, rent, huur … voor minimum 3 jaar) van het motorvoertuig en gebruikt het motorvoertuig zelf of stelt deze ter beschikking aan derden voor minder dan 3 jaar. De motorvoertuigen moeten minstens 3 jaar in de onderneming blijven.
 • De onderneming voldoet volgens Europese regelgeving aan de de-minimis steunverordening.
Tekst

Vaak gestelde vragen

1. Wordt deze subsidie belast?

De Subsidie ecologisch en veilig transport is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat alle steun die werd aangevraagd door de onderneming investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden

2. Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
 • Aanvragen kan via de VLAIO website Ecologisch en veilig transport > Aanvraagprocedure.
 • Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. De eindindiendatum (medio december van het betreffende kalenderjaar) wordt op de webpagina van de steunmaatregel vermeld. Voor de aanvraag 2023 is de eindindiendatum vrijdag 16 december 2023.
 • Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen Belgisch bankrekeningnummer.
 • Per aanvraag moet het totaal van de opgegeven uitgaven minimaal € 1.000 bedragen om in aanmerking te komen voor steun.
 • In uw steunaanvraag dient u het nummer van onze factuur voor de aankoop van uw extra stille Linde T16 L transpallet (PIEK) te vermelden. Voor aanvragen 2023 dient de factuur dus ten laatste op 16 december 2023 te zijn uitgegeven. Binnen 1 maand na factuurdatum zou ook een betaalbewijs moeten kunnen voorgelegd worden.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/subsidie-voor-ecologisch-en-veilig-transport

3. Wat houdt de Europese de-minimis regelgeving in?

Als overheden steun willen verlenen aan ondernemingen, kan die steun de concurrentieverhoudingen scheeftrekken en dus het handelsverkeer verstoren. Daarom legt Europa beperkingen op aan de mogelijkheden om overheidssteun te geven aan ondernemingen.

Maar voor bepaalde steunmaatregelen oordeelt de Europese Commissie via de dat ze niet concurrentieverstorend zijn, op voorwaarde dat ze onder een bepaalde drempel blijven. Met de zogenoemde 'verklaring de-minimissteun' geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming die steundrempel niet wordt overschreden.

Een onderneming mag volgens deze verordening in de voorbije drie jaar (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) niet meer dan € 200.000 de-minimissteun hebben ontvangen. Voor de transportsector werd deze drempel verlaagd tot € 100.000. Hierbij is het moment van de toekenning van de steun van tel en niet het moment van uitbetaling van de steun.

Bronnen: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis en https://www.vlaanderen.be/subsidie-voor-ecologisch-en-veilig-transport-evt

Vrijblijvend advies of een offerte aanvragen?

Wij nemen spoedig contact met u op voor een vrijblijvend advies of een offerte op maat.

Formulier
Maak uw keuze: *
Aanhef *
Vul hieronder de cijfers van uw BTW nummer in.
Selecteer eerst uw landcode en vul daarna uw telefoonnummer aan.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven en uw informatie wordt nooit met derden gedeeld. Meer info over de verwerking en het gebruik van uw gegevens vindt u in ons privacybeleid.