Stand van zaken en toekomstdoelen duidelijk in kaart gebracht

Antwerpen, 2021, 2 augustus – De Duitse producent van de Linde heftrucks en magazijntrucks heeft haar duurzaamheidsrapport voor het jaar 2020 openbaar gemaakt, met hierin een huidige stand van zaken en concrete doelstellingen voor de nabije toekomst. Het document kan hieronder als pdf worden gedownload.
Tekst

Focus op de gebruikersfase

Het duurzaamheidsrapport van Linde MH omvat 57 pagina’s en behandelt de onderwerpen ‘medewerkers’, ‘gezondheid, veiligheid & milieu’, ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ en ‘producten en oplossingen’. 'In deze laatste categorie ligt de focus op de gebruikersfase', aldus Stefan Prokosch, Senior Vice President Brand Management bij Linde Material Handling. ‘Hier kunnen we het meeste doen in het kader van klimaatbescherming, en met onze nieuwste generatie elektrische heftrucks hebben we alweer een belangrijke stap richting CO2-neutraliteit gezet.’

Tekst

Ecologische doelen voor zichzelf én voor leveranciers

Om het eigen duurzaam ondernemen nog verder op punt te stellen, werden enkele duidelijke doelstellingen opgesteld: een EcoVadis-score van minimaal 75 punten tegen 2027, een jaarlijkse daling van de arbeidsongevallen van 5 procent, de conformiteit van alle filialen met de ISO 14001 en ISO 45001 normen tegen 2024, en een ziekteverlet van maximaal 3,3 % voor 2021.

Tevens zal Linde Material Handling in de toekomst steeds meer belang hechten aan de duurzaamheid van haar leveranciers. Het respecteren van mensenrechten is hierbij een basisvereiste, maar daarnaast moeten ook 25% van alle strategische leveranciers tegen 2022 een EcoVadis-score (of vergelijkbaar) kunnen voorleggen, en geldt dit tegen 2023 voor 100% van de strategische en hoogrisicoleveranciers. Tegen 2025 tot slot moeten álle leveranciers dergelijke score kunnen voorleggen.