Yoghurt, smoothies, ijsjes, fruitsap… de kans is groot dat u vandaag reeds een product heeft gegeten of gedronken waarin fruitpuree of –contentraat verwerkt werd. De onderneming SVZ – waarvan de vestiging in Rijkevorsel de opvolger is van het in 2013 overgenomen Mondi Food – hecht er veel waarde aan dat de productie en het transport van hun vruchtproducten in alle veiligheid verlopen. Om na te gaan op welke vlakken ze hun werkprocessen nog verder konden beveiligen, deden ze beroep op de Linde Safety Scan, uitgevoerd door de veiligheidsspecialisten van Motrac.
Tekst

TAAK

Op de vestiging in Rijkevorsel wordt zacht fruit omgevormd tot fruitpuree, die vervolgens tot ver buiten de landsgrenzen geëxporteerd wordt. Om de interne logistiek hiervan vlot te laten verlopen, maakt SVZ gebruik van 8 x E20 heftruck en 1 x T20 SP elektrische transpallet. Deze laatste dient voornamelijk ter ondersteuning van de 8 elektrische Linde vorkheftrucks die op dagelijkse basis worden ingezet voor het laden en lossen van vrachtwagens en containers, alsook voor de aan- en afvoer van de grondstoffen en het gebruikte verpakkingsmateriaal.

Klantcase SVZ Rijkevorsel elektrische Linde E20 heftruck uitladen vrachtwagen
Klantcase SVZ Rijkevorsel elektrische heftruck Linde E20 met opzet
Tekst

LOGISTIEKE UITDAGING

Veiligheid neemt een vooraanstaande rol in binnen de TPM-strategie (Total Productive Maintenance) van de onderneming, niet het minst op vlak van de intralogistiek. De Linde heftrucks werden daarom uitgerust met BlueSpots en zwaailampen, waardoor de zichtbaarheid op elk deel van het terrein toenam. SVZ besloot echter nog een stap verder te gaan en riep het advies in van Motrac om een analyse te maken van de aanwezige infrastructuur. Aan de hand daarvan kon worden vastgelegd wat de huidige stand van zaken was, alsook op welke punten nog ruimte voor verbetering bestond.

‘We hechten enorm veel waarde aan veiligheid en hebben de Linde Safety Scan laten uitvoeren om na te gaan op welke gebieden we nog konden verbeteren.‘

Eric Van Dooren, Logistiekmanager

Tekst

OPLOSSING

Aan de hand van de Linde Safety Scan brachten de veiligheidsspecialisten van Motrac het werkterrein gedetailleerd in kaart, om zo de gevaarlijke punten te identificeren en SVZ adviezen op maat te kunnen bezorgen. SVZ besloot daarop om het werkterrein te vergroten door een ongebruikt deel met beton te verharden, en de afvalcontainers een nieuwe plek toe te wijzen. De meest ingrijpende wijziging was echter de vervanging van tenten door een gloednieuwe hal op een efficiëntere locatie, waarmee het interne transport van de goederen op een veiligere manier kon verlopen.

Klantcase SVZ Rijkevorsel vooruitgang na Linde Safety Scan
Klantcase SVZ Rijkevorsel oversteekplaats voetgangers
Tekst

VOORDELEN

Hoewel SVZ zelf reeds veel maatregelen had genomen om de veiligheid te maximaliseren, bracht de Linde Safety Scan nog mogelijke verbeterpunten aan het licht. De aangebrachte veranderingen hadden een groot effect op enerzijds de wandel- en fietsroutes van het personeel en de bezoekers, en anderzijds de aanvoer- en afvalroutes van de heftrucks. Deze konden ten gevolge van enkele ingrepen zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden, met een lager risico op aanrijdingen en een stijging van de algemene veiligheid tot gevolg. Na het uitgebreid testen van de eerste aanpassingen is het doel van SVZ om ook de komende jaren nog verdere optimalisaties te maken a.d.h.v. de Safety Scan, zodat de veiligheid voortdurend kan worden verbeterd.

Klantcase SVZ Rijkevorsel elektrische heftruck Linde E20 met opzet
Klantcase SVZ Rijkevorsel elektrische Linde E20 heftruck uitladen vrachtwagen
Klantcase SVZ Rijkevorsel heftruck met BlueSpot
Klantcase SVZ Rijkevorsel oversteekplaats voetgangers
Klantcase SVZ Rijkevorsel vooruitgang na Linde Safety Scan