Tekst

Uw winst stijgt door kostenbesparende productoplossingen

Linde werkt non-stop aan technologische, klantgerichte innovaties die enerzijds zorgen voor hogere prestaties, en anderzijds voor een reductie in het aantal fouten en ongevallen.

Bovendien werkt Linde actief aan innoverende machines die een minimale impact hebben op het milieu, wat almaar belangrijker wordt voor bedrijven in het logistieke segment. Een mooi voorbeeld hiervan is de eerste verbrandingsmotor van Linde die op waterstof draait.

De werkwijze van Linde is toegespitst op zes basiswaarden, waarvan u de belangrijkste aspecten op de volgende pagina’s kunt ontdekken:

Productiviteit

Door de vraag naar steeds snellere levertijden is productiviteit binnen de intralogistiek van stijgend belang. Hierdoor wordt steeds meer waarde gehecht aan materieel dat duurzaam is en een vlotte werkprocedure garandeert. De heftrucks en magazijntrucks van Linde Material Handling passen perfect in deze evolutie, en dit door onder meer hun hoge werksnelheid en efficiëntie, maar ook door de hoge mate van automatisatie en connectiviteit binnen het gamma.

Werksnelheid is cruciaal voor kostefficiëntie


Aangezien personeelskosten zo’n 90% van het totale kostenplaatje innemen, brengt een verhoging in productiviteit meteen een forse verlaging van de totale kosten met zich mee. Aangezien Linde heftrucks tot 30% efficiënter werken dan toestellen van concurrerende merken, betekent dit een kostenbesparing op het gebied van personeel, energie en service achteraf. Tevens heeft een hogere efficiëntie tot gevolg dat een kleinere vloot benodigd is voor dezelfde hoeveelheid werk, wat een gevoelige kostenbesparing tot gevolg heeft.

Ingebouwde efficiëntie


Linde vorkheftrucks genereren minder geluid, emissies en trillingen dan vorkliften van concurrerende merken. Hun ergonomische design verhoogt het werkcomfort van de bestuurders gevoelig, wat resulteert in een lager aantal ongevallen en een lager absenteïsme.

Een andere troef van Linde is het lage elektriciteits- en brandstofverbruik van de heftrucks en magazijntrucks. Bij intensief gebruik kan ook worden geopteerd voor de nieuwste energieconcepten, zoals lithium-ion batterijen en brandstofceltechnologie. Meer info hierover vindt u op de pagina over Energie.

Intelligente automatisatie


Naast efficiënte trucks draagt ook automatisering bij tot een verhoogde productiviteit. Met haar uitgebreide gamma aan AGV’s biedt Linde oplossingen die perfect afgestemd zijn op de precieze noden van iedere gebruiker. Deze geautomatiseerde trucks hebben als grote voordeel dat ze autonoom kunnen werken, waardoor het aanwezige personeel zich met andere zaken kan bezighouden.

Op weg naar een verbonden vloot


Digitaal gestuurde productieprocessen verhogen de effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van logistieke processen. Moderne vlootbeheersystemen zoals Linde Connect staan toe dat heftrucks en magazijntrucks met elkaar in verbinding worden gesteld, en digitale processen duidelijk in kaart worden gebracht. Door deze data te analyseren, verkrijgen beheerders waardevolle inzichten die tot een optimale productiviteit kunnen leiden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat verder dan een groen logo of een uitgebreid duurzaamheidsrapport, zo ook bij Linde Material Handling. De Duitse heftruck- en magazijntruckbouwer maakt gebruik van een langetermijnstrategie die gericht is op duurzame oplossingen, zowel voor zichzelf als voor de eindgebruiker.

Bescherming van het milieu


Het duurzaamheidsbeleid van Linde toont zich het duidelijkst in haar milieuvriendelijke en -veilige producten, die de klant toestaan om energie te besparen, emissies te verlagen en een veilige werkomgeving te creëren. Daarom wordt uitsluitend gewerkt volgens een duidelijk uitgewerkt HSE (Health, Safety, Environment)-beleid, waarin onder meer werd bepaald dat alle departementen gebruik moeten maken van systemen die aan de ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 50001 normen voldoen. Bovendien worden het water- en energieverbruik, alsook de afvalproductie van alle productiecentra, nauwlettend in het oog gehouden. Op elke site zorgt de aangestelde HSE-manager ervoor dat deze cijfers op positieve wijze evolueren, wat ook regelmatig wordt opgevolgd door de overkoepelende KION-groep.

Goede werkgever


Ook de eigen werknemers nemen een belangrijke plek in in het duurzaamheidsbeleid van Linde. Dit wordt vertaald in vier grote aspecten:

- Persoonlijke ontwikkeling door trainingen en cursussen
- Het stimuleren van gendergelijkheid
- Een vlotte samenwerking tussen management en medewerkers
- Het optimaliseren van gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Efficiënte, veilige producten


Linde Material Handling richt zich op de productie van krachtige heftrucks en magazijntrucks met een laag energieverbruik, zodat zo weinig mogelijk grondstoffen moeten worden ingezet voor een maximale vermogensontwikkeling. Bovendien zijn de trucks gericht op hun bestuurder: Alle onderdelen zijn gericht op een optimaal werkcomfort van de gebruiker, en zorgen ervoor dat hij van een maximale veiligheid kan genieten.

Maatschappelijke betrokkenheid


Linde neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij op door internationaal allerlei sociale en humanitaire projecten te organiseren of te ondersteunen. Deze dienen te voldoen aan vier criteria:

- Het project dient uitsluitend als liefdadigheidswerk en heeft niet het opzicht om winst te maken
- Er wordt geen tegenprestatie verwacht
- Het project stemt overeen met de waarden en regulaties van de KION-groep en gaat niet in tegen de plaatselijke wetgeving
- Het project verloopt transparant en wordt volgens uniforme principes uitgevoerd

Service

Downtime van uw trucks kost geld, en aangezien voorkomen beter is dan genezen, kunt u maar beter voor een goede service en regelmatig onderhoud opteren.

Bekijk hier ons serviceaanbod: Service & onderdelen

Comfort

Ergonomie is reeds lange tijd een basisprincipe voor Linde Material Handling. De fundamenten hiervoor werden gelegd met de ontwikkeling van de Linde hydrostaat, intussen meer dan 50 jaar geleden. Deze technologie staat bekend als één van de belangrijkste voordelen van het merk Linde, en staat een ongeziene precisie toe die het leven van heftruckchauffeurs sterk vereenvoudigt. Sindsdien werd een grote hoeveelheid innovaties op de markt gebracht die de belasting van de bestuurder gevoelig reduceren en hem in perfecte harmonie brengen met zijn truck.

Effectieve bescherming voor gebruikers


Heftruckchauffeurs en gebruikers van magazijntrucks komen gedurende de werkdag in aanraking met allerhande trillingen en schokken. Zelfs wanneer deze individueel nauwelijks waarneembaar zijn, houden ze samen genomen toch een aanzienlijke belasting van het menselijke lichaam in.

Om die reden richt Linde Material Handling zich reeds lange tijd intensief op het ontwikkelen van ergonomische trucks, die deze trillingen tot een minimum herleiden. En met succes! De heftrucks en magazijntrucks van Linde vallen niet enkel binnen de wettelijk vastgelegde limieten, maar voeren ook vaak de rangschikking aan in onafhankelijke testen.

Naast de soepele hydrostatische aandrijving, die er onder meer voor zorgt dat de thermische vorkliften op een zachte manier versnellen en weer vertragen, zorgt ook de isolatie van de onderdelen voor een aangename werkervaring. Door de lage belasting van de bestuurder daalt het risico op ongevallen (en bijgevolg het absenteïsme) en stijgt de productiviteit.

Precieze en eenvoudige besturing


Dankzij het gepatenteerde bipedaalsysteem zijn de vorkheftrucks van Linde uitzonderlijk eenvoudig en precies te besturen. Ook dit is gerelateerd aan de hydrostatische aandrijving, die het vermogen van de motor onverminderd doorgeeft aan de aandrijfwielen: met de rechtse pedaal gaat de heftruck vooruit, terwijl hij met de linkse pedaal achteruit beweegt.

Van zodra de bestuurder zijn voet van het pedaal haalt, komt de heftruck tot stilstand. Aangezien beide voeten voortdurend in contact staan met de pedalen, wordt de belasting gelijk verdeeld over beide benen wat zorgt voor een verhoogd comfort.

De ideale werkomgeving


De vorkheftrucks en magazijnvoertuigen van Linde staan in perfecte harmonie met hun gebruiker. De besturingselementen zijn in elke heftruck zo ingebouwd dat de bestuurder ze op elk moment eenvoudig kan bereiken. Ook de Linde Load Control zorgt voor een verhoogd comfort, door een intuïtieve bediening aan te bieden in de vorm van soepele joysticks die de mastelementen besturen.

Oriëntatie op de gebruiker


Een ergonomisch design van de heftrucks en magazijntrucks zal steeds een basispijler blijven binnen de strategie van Linde Material Handling. Daarnaast wordt echter ook steeds meer aandacht besteed aan de hele werkruimte van de bestuurder. Dit gaat van het creëren van duidelijke interfaces voor assistentiesystemen en software, tot het aanleveren van meer mobiele technologieën die zowel de gebruiker als de fleet manager helpen bij hun werk.

Veiligheid

Ongevallen met heftrucks en magazijntrucks maken helaas nog steeds te vaak deel uit van het bedrijfsleven. Of het nu gaat om materiële of lichamelijke schade: hier zijn ook steeds kosten aan verbonden, die in de ergste gevallen zeer hoog kunnen oplopen. Het thema veiligheid kan dan ook nooit genoeg aandacht krijgen, zoals Linde Material Handling benadrukt met haar “Zero Accidents”-programma. De filosofie hierachter is duidelijk: ongevallen voor 100% vermijden, en dit dankzij technische innovaties, assistentiesystemen en adviesdiensten.

Veiligheid als standaard


Er worden steeds hogere eisen gesteld aan heftrucks en magazijntrucks enerzijds, en de bestuurders ervan anderzijds. De lasten worden steeds zwaarder, de lifthoogtes nemen toe en de werksnelheid moet voortdurend omhoog. Doordat deze vereisten alsmaar stijgen, wordt ook het risico op ongevallen steeds groter. De vorkliften van Linde Material Handling worden echter op een bijzonder veilige manier opgebouwd, met als doel om deze negatieve evolutie tegen te gaan.

Een goed voorbeeld hiervan is het Linde Protector Frame, die een veiligheidskooi vormt rond de bestuurder. Daarnaast zorgen de bovenliggende neigcilinders ervoor dat de heftrucks over een smal mastprofiel kunnen beschikken, wat het zicht – en bijgevolg de veiligheid – van de bestuurder ten goede komt. Tot slot ligt het zwaartepunt van de Linde trucks zo laag mogelijk en zo ver mogelijk naar voren, om de stabiliteit te optimaliseren.

Slimme assistentiesystemen


Meer dan 90% van alle ongevallen is te wijten aan menselijke fouten. De assistentiesystemen van Linde zijn in het leven geroepen om de bestuurders zo veel mogelijk te helpen en het aantal ongevallen te reduceren. Systemen zoals de Linde SpeedAssist en Linde CurveAssist passen de snelheid automatisch aan, terwijl de Linde Safety Pilot voortdurend berekent of de lifthoogte, het lastzwaartepunt en het opgetilde gewicht veilig tot elkaar in verhouding staan, en indien nodig ingrijpt. Verdere voorbeelden zijn de Dynamic Mast Control en de Linde BlueSpot: de DMC houdt de mast ook op grote hoogte stabiel, terwijl de BlueSpot (alsook varianten zoals RedSpot en TruckSpot) ervoor zorgen dat de heftrucks en magazijntrucks ook achter hoeken kunnen worden opgemerkt.

Digitalisatie als veiligheidsfeature


Ook met het Linde Connect systeem zorgt Linde Material Handling voor een verhoogde veiligheid. Dankzij opties, zoals het instellen van een individuele maximumsnelheid, een verplichte veiligheidscheck voor gebruik en het monitoren van de elektronische functies van de trucks, kan de kans op ongevallen gevoelig worden verkleind.

Op weg naar “Zero Accidents”


De rode draad in het veiligheidsbeleid van Linde is de streeftocht naar nul ongevallen per jaar. Dit gebeurt door de veiligheid te maximaliseren, innovatieve technologieën aan te bieden en klanten bij te staan met alle vormen van advies. Een goed voorbeeld hiervan is het Linde Safety Scan-programma, waarbij op basis van een analyse aanbevelingen worden gemaakt voor organisatorische en technische oplossingen die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Een ander voorbeeld is de Linde Safety Guard, die niet minder dan 4 mogelijke applicaties omvat. Een eerste applicatie is de introductie van speed zones, waarmee de snelheid van een truck automatisch kan worden gereduceerd in cruciale gebieden. Een tweede toepassing is een automatische waarschuwing voor heftruckchauffeurs wanneer een botsing met de infrastructuur dreigt. De meest in het oog springende applicaties zijn echter diegene waarbij een dreigende aanrijding wordt gemeld tussen heftrucks onderling enerzijds, of tussen een heftruck en omstaanders anderzijds. De Safety Guard meet hiervoor voortdurend de afstand tussen trucks en personen die met een ontvanger zijn uitgerust, en waarschuwt beide partijen visueel en auditief – en personen ook via een trilfunctie – wanneer ze elkaar naderen. Deze technologie maakt gebruik van een radiosignaal van 4 GHz, zodat ze ook doorheen muren en andere obstakels kan worden gebruikt.

Innovatie

In moderne werkplekken neemt technologie een alsmaar belangrijkere rol in. In de voetsporen van oprichter Carl van Linde streven de huidige ingenieurs van Linde Material Handling onophoudelijk naar de meest efficiënte oplossingen voor complexe, intralogistieke taken. Door een diepgaande kennis van de noden van zowel klanten als bestuurders, worden traditionele methodes steevast in twijfel getrokken en wordt op zoek gegaan naar nieuwe werkwijzen en innovaties die productiviteit, veiligheid en ergonomie perfect weten te combineren.

Active Stability Control


In hoge magazijnen komt het vaak op centimeters – of zelfs millimeters – aan. De gangen zijn doorgaans small en vereisen trucks die enerzijds compact zijn, en anderzijds goederen op grote hoogte kunnen stapelen. Om dit op een veilige manier te kunnen realiseren, is stabiliteit van zeer groot belang.

Het is om die reden dat de Active Stabiliy Control in het leven is geroepen. Deze innovatie voor de K-modular smallegangentruck spoort oneffenheden in de bodem voortdurend op en houdt de wielen steeds op gelijke hoogte, waardoor zijdelingse schommelingen vermeden worden. Op deze manier werkt de K-modular niet enkel uiterst efficiënt maar ook veilig, zelfs op oneffen oppervlakken.

Linde TruckSpot


De alombekende BlueSpot is een uitvinding van Linde Material Handling en is inmiddels een vertrouwd gezicht in magazijnen. Dit wil echter niet zeggen dat de ingenieurs van Linde op hun lauweren rusten. Sinds de lancering van dit visuele hulpmiddel werden verschillende varianten op de markt gebracht, met als nieuwste uitvoering de TruckSpot. Dit veiligheidssysteem vormt een intuïtievere variant, waarbij een rode gevarendriehoek met het icoon van een heftruck op de vloer wordt projecteert. Hierdoor zijn omstaanders instinctief op hun hoede voor een naderend voertuig.

Linde VertiLight en LED Stripes


Veiligheid wordt voor een groot deel bereikt door te zien en gezien te worden, daarom bracht Linde haar VertiLight en LED Stripes op de markt. Met VertiLight zorgen LED-lampen op de mast voor een heldere, uniforme verlichting van de nabije omgeving dankzij een uiterst brede lichtstraal die het gebied tussen bodem en hefhoogte verlicht. De LED Stripes zijn dan weer lichtstrips die zowel vooraan als achteraan op de heftrucks worden aangebracht en voor een lichtverdeling tot in de kleinste hoeken zorgen. Daarnaast geven ze ook duidelijk de rijrichting van de heftruck weer door de strips aan de zijde van de rijrichting steeds wit te laten kleuren, en aan de andere een rode kleur weer te geven.

De toekomst tegemoet met brandstofcellen


Brandstofceltechnologie wordt alsmaar interessanter als energiebron voor industriële trucks en is ook een optie op de Linde Roadster. Brandstofcellen zijn namelijk een zeer duurzame krachtbron, aangezien ze geen schadelijke stoffen voortbrengen. De energie waarmee de trucks worden aangedreven, wordt opgewekt door een chemische reactie van zuurstof met waterstof en onverminderd doorgegeven aan een ingebouwde lithium-ion batterij. Het resultaat is een zeer krachtige, emissievrije aandrijving die ook in afgesloten ruimtes en in hygiënegevoelige sectoren kan worden ingezet.

Daarnaast is ook de bijvulsnelheid een belangrijk pluspunt van deze technologie. Een volledige tankbeurt neemt nauwelijks drie minuten in beslag, zodat de trucks nagenoeg voortdurend inzetbaar zijn.

Steeds groter aanbod met lithium-ion batterijen


Terwijl brandstofceltechnologie zich aandient als een zeer interessante bron in de nabije toekomst, wordt vandaag reeds vaak gekozen voor lithium-ion batterijen als aandrijving. De vraag naar elektrische truck is in de voorbije jaren enkel toegenomen, en de uitdaging voor deze vorkliften is duidelijk: dezelfde mate van beschikbaarheid bereiken als hun thermische tegenhangers. De oplossing biedt zich aan in de vorm van lithium-ion batterijen, vooral gekend uit de mobiele telefonie. De belangrijkste voordelen hierover leest u op onze lithium-ion technologiepagina.

 • Productiviteit
 • Duurzaamheid
 • Service
 • Comfort
 • Veiligheid
 • Innovatie
 • Door de vraag naar steeds snellere levertijden is productiviteit binnen de intralogistiek van stijgend belang. Hierdoor wordt steeds meer waarde gehecht aan materieel dat duurzaam is en een vlotte werkprocedure garandeert. De heftrucks en magazijntrucks van Linde Material Handling passen perfect in deze evolutie, en dit door onder meer hun hoge werksnelheid en efficiëntie, maar ook door de hoge mate van automatisatie en connectiviteit binnen het gamma.

  Werksnelheid is cruciaal voor kostefficiëntie 


  Aangezien personeelskosten zo’n 90% van het totale kostenplaatje innemen, brengt een verhoging in productiviteit meteen een forse verlaging van de totale kosten met zich mee. Aangezien Linde heftrucks tot 30% efficiënter werken dan toestellen van concurrerende merken, betekent dit een kostenbesparing op het gebied van personeel, energie en service achteraf. Tevens heeft een hogere efficiëntie tot gevolg dat een kleinere vloot benodigd is voor dezelfde hoeveelheid werk, wat een gevoelige kostenbesparing tot gevolg heeft.

  Ingebouwde efficiëntie


  Linde vorkheftrucks genereren minder geluid, emissies en trillingen dan vorkliften van concurrerende merken. Hun ergonomische design verhoogt het werkcomfort van de bestuurders gevoelig, wat resulteert in een lager aantal ongevallen en een lager absenteïsme.

  Een andere troef van Linde is het lage elektriciteits- en brandstofverbruik van de heftrucks en magazijntrucks. Bij intensief gebruik kan ook worden geopteerd voor de nieuwste energieconcepten, zoals lithium-ion batterijen en brandstofceltechnologie. Meer info hierover vindt u op de pagina over Energie.

  Intelligente automatisatie


  Naast efficiënte trucks draagt ook automatisering bij tot een verhoogde productiviteit. Met haar uitgebreide gamma aan AGV’s biedt Linde oplossingen die perfect afgestemd zijn op de precieze noden van iedere gebruiker. Deze geautomatiseerde trucks hebben als grote voordeel dat ze autonoom kunnen werken, waardoor het aanwezige personeel zich met andere zaken kan bezighouden.

  Op weg naar een verbonden vloot


  Digitaal gestuurde productieprocessen verhogen de effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van logistieke processen. Moderne vlootbeheersystemen zoals Linde Connect staan toe dat heftrucks en magazijntrucks met elkaar in verbinding worden gesteld, en digitale processen duidelijk in kaart worden gebracht. Door deze data te analyseren, verkrijgen beheerders waardevolle inzichten die tot een optimale productiviteit kunnen leiden.

 • Duurzaamheid gaat verder dan een groen logo of een uitgebreid duurzaamheidsrapport, zo ook bij Linde Material Handling. De Duitse heftruck- en magazijntruckbouwer maakt gebruik van een langetermijnstrategie die gericht is op duurzame oplossingen, zowel voor zichzelf als voor de eindgebruiker.

  Bescherming van het milieu


  Het duurzaamheidsbeleid van Linde toont zich het duidelijkst in haar milieuvriendelijke en -veilige producten, die de klant toestaan om energie te besparen, emissies te verlagen en een veilige werkomgeving te creëren. Daarom wordt uitsluitend gewerkt volgens een duidelijk uitgewerkt HSE (Health, Safety, Environment)-beleid, waarin onder meer werd bepaald dat alle departementen gebruik moeten maken van systemen die aan de ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 50001 normen voldoen. Bovendien worden het water- en energieverbruik, alsook de afvalproductie van alle productiecentra, nauwlettend in het oog gehouden. Op elke site zorgt de aangestelde HSE-manager ervoor dat deze cijfers op positieve wijze evolueren, wat ook regelmatig wordt opgevolgd door de overkoepelende KION-groep. 

  Goede werkgever


  Ook de eigen werknemers nemen een belangrijke plek in in het duurzaamheidsbeleid van Linde. Dit wordt vertaald in vier grote aspecten:

  - Persoonlijke ontwikkeling door trainingen en cursussen
  - Het stimuleren van gendergelijkheid
  - Een vlotte samenwerking tussen management en medewerkers
  - Het optimaliseren van gezondheid en veiligheid op de werkvloer 

  Efficiënte, veilige producten


  Linde Material Handling richt zich op de productie van krachtige heftrucks en magazijntrucks met een laag energieverbruik, zodat zo weinig mogelijk grondstoffen moeten worden ingezet voor een maximale vermogensontwikkeling. Bovendien zijn de trucks gericht op hun bestuurder: Alle onderdelen zijn gericht op een optimaal werkcomfort van de gebruiker, en zorgen ervoor dat hij van een maximale veiligheid kan genieten.

  Maatschappelijke betrokkenheid


  Linde neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij op door internationaal allerlei sociale en humanitaire projecten te organiseren of te ondersteunen. Deze dienen te voldoen aan vier criteria: 

  - Het project dient uitsluitend als liefdadigheidswerk en heeft niet het opzicht om winst te maken
  - Er wordt geen tegenprestatie verwacht
  - Het project stemt overeen met de waarden en regulaties van de KION-groep en gaat niet in tegen de plaatselijke wetgeving
  - Het project verloopt transparant en wordt volgens uniforme principes uitgevoerd

 • Downtime van uw trucks kost geld, en aangezien voorkomen beter is dan genezen, kunt u maar beter voor een goede service en regelmatig onderhoud opteren.

  Bekijk hier ons serviceaanbod: Service & onderdelen

 • Ergonomie is reeds lange tijd een basisprincipe voor Linde Material Handling. De fundamenten hiervoor werden gelegd met de ontwikkeling van de Linde hydrostaat, intussen meer dan 50 jaar geleden. Deze technologie staat bekend als één van de belangrijkste voordelen van het merk Linde, en staat een ongeziene precisie toe die het leven van heftruckchauffeurs sterk vereenvoudigt. Sindsdien werd een grote hoeveelheid innovaties op de markt gebracht die de belasting van de bestuurder gevoelig reduceren en hem in perfecte harmonie brengen met zijn truck. 

  Effectieve bescherming voor gebruikers


  Heftruckchauffeurs en gebruikers van magazijntrucks komen gedurende de werkdag in aanraking met allerhande trillingen en schokken. Zelfs wanneer deze individueel nauwelijks waarneembaar zijn, houden ze samen genomen toch een aanzienlijke belasting van het menselijke lichaam in. 

  Om die reden richt Linde Material Handling zich reeds lange tijd intensief op het ontwikkelen van ergonomische trucks, die deze trillingen tot een minimum herleiden. En met succes! De heftrucks en magazijntrucks van Linde vallen niet enkel binnen de wettelijk vastgelegde limieten, maar voeren ook vaak de rangschikking aan in onafhankelijke testen.

  Naast de soepele hydrostatische aandrijving, die er onder meer voor zorgt dat de thermische vorkliften op een zachte manier versnellen en weer vertragen, zorgt ook de isolatie van de onderdelen voor een aangename werkervaring.  Door de lage belasting van de bestuurder daalt het risico op ongevallen (en bijgevolg het absenteïsme) en stijgt de productiviteit. 

  Precieze en eenvoudige besturing 


  Dankzij het gepatenteerde bipedaalsysteem zijn de vorkheftrucks van Linde uitzonderlijk eenvoudig en precies te besturen. Ook dit is gerelateerd aan de hydrostatische aandrijving, die het vermogen van de motor onverminderd doorgeeft aan de aandrijfwielen: met de rechtse pedaal gaat de heftruck vooruit, terwijl hij met de linkse pedaal achteruit beweegt. 

  Van zodra de bestuurder zijn voet van het pedaal haalt, komt de heftruck tot stilstand. Aangezien beide voeten voortdurend in contact staan met de pedalen, wordt de belasting gelijk verdeeld over beide benen wat zorgt voor een verhoogd comfort.

  De ideale werkomgeving


  De vorkheftrucks en magazijnvoertuigen van Linde staan in perfecte harmonie met hun gebruiker. De besturingselementen zijn in elke heftruck zo ingebouwd dat de bestuurder ze op elk moment eenvoudig kan bereiken. Ook de Linde Load Control zorgt voor een verhoogd comfort, door een intuïtieve bediening aan te bieden in de vorm van soepele joysticks die de mastelementen besturen.

  Oriëntatie op de gebruiker


  Een ergonomisch design van de heftrucks en magazijntrucks zal steeds een basispijler blijven binnen de strategie van Linde Material Handling. Daarnaast wordt echter ook steeds meer aandacht besteed aan de hele werkruimte van de bestuurder. Dit gaat van het creëren van duidelijke interfaces voor assistentiesystemen en software, tot het aanleveren van meer mobiele technologieën die zowel de gebruiker als de fleet manager helpen bij hun werk.

 • Ongevallen met heftrucks en magazijntrucks maken helaas nog steeds te vaak deel uit van het bedrijfsleven. Of het nu gaat om materiële of lichamelijke schade: hier zijn ook steeds kosten aan verbonden, die in de ergste gevallen zeer hoog kunnen oplopen. Het thema veiligheid kan dan ook nooit genoeg aandacht krijgen, zoals Linde Material Handling benadrukt met haar “Zero Accidents”-programma. De filosofie hierachter is duidelijk: ongevallen voor 100% vermijden, en dit dankzij technische innovaties, assistentiesystemen en adviesdiensten.

  Veiligheid als standaard


  Er worden steeds hogere eisen gesteld aan heftrucks en magazijntrucks enerzijds, en de bestuurders ervan anderzijds. De lasten worden steeds zwaarder, de lifthoogtes nemen toe en de werksnelheid moet voortdurend omhoog. Doordat deze vereisten alsmaar stijgen, wordt ook het risico op ongevallen steeds groter. De vorkliften van Linde Material Handling worden echter op een bijzonder veilige manier opgebouwd, met als doel om deze negatieve evolutie tegen te gaan.

  Een goed voorbeeld hiervan is het Linde Protector Frame, die een veiligheidskooi vormt rond de bestuurder. Daarnaast zorgen de bovenliggende neigcilinders ervoor dat de heftrucks over een smal mastprofiel kunnen beschikken, wat het zicht – en bijgevolg de veiligheid – van de bestuurder ten goede komt.  Tot slot ligt het zwaartepunt van de Linde trucks zo laag mogelijk en zo ver mogelijk naar voren, om de stabiliteit te optimaliseren.

  Slimme assistentiesystemen 


  Meer dan 90% van alle ongevallen is te wijten aan menselijke fouten. De assistentiesystemen van Linde zijn in het leven geroepen om de bestuurders zo veel mogelijk te helpen en het aantal ongevallen te reduceren. Systemen zoals de Linde SpeedAssist en Linde CurveAssist passen de snelheid automatisch aan, terwijl de Linde Safety Pilot voortdurend berekent of de lifthoogte, het lastzwaartepunt en het opgetilde gewicht veilig tot elkaar in verhouding staan, en indien nodig ingrijpt. Verdere voorbeelden zijn de Dynamic Mast Control en de Linde BlueSpot: de DMC houdt de mast ook op grote hoogte stabiel, terwijl de BlueSpot (alsook varianten zoals RedSpot en TruckSpot) ervoor zorgen dat de heftrucks en magazijntrucks ook achter hoeken kunnen worden opgemerkt. 

  Digitalisatie als veiligheidsfeature


  Ook met het Linde Connect systeem zorgt Linde Material Handling voor een verhoogde veiligheid. Dankzij opties, zoals het instellen van een individuele maximumsnelheid, een verplichte veiligheidscheck voor gebruik en het monitoren van de elektronische functies van de trucks, kan de kans op ongevallen gevoelig worden verkleind.

  Op weg naar “Zero Accidents”


  De rode draad in het veiligheidsbeleid van Linde is de streeftocht naar nul ongevallen per jaar. Dit gebeurt door de veiligheid te maximaliseren, innovatieve technologieën aan te bieden en klanten bij te staan met alle vormen van advies. Een goed voorbeeld hiervan is het Linde Safety Scan-programma, waarbij op basis van een analyse aanbevelingen worden gemaakt voor organisatorische en technische oplossingen die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

  Een ander voorbeeld is de Linde Safety Guard, die niet minder dan 4 mogelijke applicaties omvat. Een eerste applicatie is de introductie van speed zones, waarmee de snelheid van een truck automatisch kan worden gereduceerd in cruciale gebieden. Een tweede toepassing is een automatische waarschuwing voor heftruckchauffeurs wanneer een botsing met de infrastructuur dreigt. De meest in het oog springende applicaties zijn echter diegene waarbij een dreigende aanrijding wordt gemeld tussen heftrucks onderling enerzijds, of tussen een heftruck en omstaanders anderzijds. De Safety Guard meet hiervoor voortdurend de afstand tussen trucks en personen die met een ontvanger zijn uitgerust, en waarschuwt beide partijen visueel en auditief – en personen ook via een trilfunctie – wanneer ze elkaar naderen. Deze technologie maakt gebruik van een radiosignaal van 4 GHz, zodat ze ook doorheen muren en andere obstakels kan worden gebruikt.

 • In moderne werkplekken neemt technologie een alsmaar belangrijkere rol in. In de voetsporen van oprichter Carl van Linde streven de huidige ingenieurs van Linde Material Handling onophoudelijk naar de meest efficiënte oplossingen voor complexe, intralogistieke taken. Door een diepgaande kennis van de noden van zowel klanten als bestuurders, worden traditionele methodes steevast in twijfel getrokken en wordt op zoek gegaan naar nieuwe werkwijzen en innovaties die productiviteit, veiligheid en ergonomie perfect weten te combineren.

  Active Stability Control


  In hoge magazijnen komt het vaak op centimeters – of zelfs millimeters – aan. De gangen zijn doorgaans small en vereisen trucks die enerzijds compact zijn, en anderzijds goederen op grote hoogte kunnen stapelen. Om dit op een veilige manier te kunnen realiseren, is stabiliteit van zeer groot belang.

  Het is om die reden dat de Active Stabiliy Control in het leven is geroepen. Deze innovatie voor de K-modular smallegangentruck spoort oneffenheden in de bodem voortdurend op en houdt de wielen steeds op gelijke hoogte, waardoor zijdelingse schommelingen vermeden worden. Op deze manier werkt de K-modular niet enkel uiterst efficiënt maar ook veilig, zelfs op oneffen oppervlakken.

  Linde TruckSpot


  De alombekende BlueSpot is een uitvinding van Linde Material Handling en is inmiddels een vertrouwd gezicht in magazijnen. Dit wil echter niet zeggen dat de ingenieurs van Linde op hun lauweren rusten. Sinds de lancering van dit visuele hulpmiddel werden verschillende varianten op de markt gebracht, met als nieuwste uitvoering de TruckSpot. Dit veiligheidssysteem vormt een intuïtievere variant, waarbij een rode gevarendriehoek met het icoon van een heftruck op de vloer wordt projecteert. Hierdoor zijn omstaanders instinctief op hun hoede voor een naderend voertuig.

  Linde VertiLight en LED Stripes


  Veiligheid wordt voor een groot deel bereikt door te zien en gezien te worden, daarom bracht Linde haar VertiLight en LED Stripes op de markt. Met VertiLight zorgen LED-lampen op de mast voor een heldere, uniforme verlichting van de nabije omgeving dankzij een uiterst brede lichtstraal die het gebied tussen bodem en hefhoogte verlicht. De LED Stripes zijn dan weer lichtstrips die zowel vooraan als achteraan op de heftrucks worden aangebracht en voor een lichtverdeling tot in de kleinste hoeken zorgen. Daarnaast geven ze ook duidelijk de rijrichting van de heftruck weer door de strips aan de zijde van de rijrichting steeds wit te laten kleuren, en aan de andere een rode kleur weer te geven.

  De toekomst tegemoet met brandstofcellen


  Brandstofceltechnologie wordt alsmaar interessanter als energiebron voor industriële trucks en is ook een optie op de Linde Roadster. Brandstofcellen zijn namelijk een zeer duurzame krachtbron, aangezien ze geen schadelijke stoffen voortbrengen. De energie waarmee de trucks worden aangedreven, wordt opgewekt door een chemische reactie van zuurstof met waterstof en onverminderd doorgegeven aan een ingebouwde lithium-ion batterij. Het resultaat is een zeer krachtige, emissievrije aandrijving die ook in afgesloten ruimtes en in hygiënegevoelige sectoren kan worden ingezet. 

  Daarnaast is ook de bijvulsnelheid een belangrijk pluspunt van deze technologie. Een volledige tankbeurt neemt nauwelijks drie minuten in beslag, zodat de trucks nagenoeg voortdurend inzetbaar zijn.

  Steeds groter aanbod met lithium-ion batterijen


  Terwijl brandstofceltechnologie zich aandient als een zeer interessante bron in de nabije toekomst, wordt vandaag reeds vaak gekozen voor lithium-ion batterijen als aandrijving. De vraag naar elektrische truck is in de voorbije jaren enkel toegenomen, en de uitdaging voor deze vorkliften is duidelijk: dezelfde mate van beschikbaarheid bereiken als hun thermische tegenhangers. De oplossing biedt zich aan in de vorm van lithium-ion batterijen, vooral gekend uit de mobiele telefonie. De belangrijkste voordelen hierover leest u op onze lithium-ion technologiepagina.

Tekst

Linde’s voortdurende streeftocht naar vooruitgang zorgt mee voor uw winst. Zíj streven naar een maximaal rendement en daar plukt ú de vruchten van!